DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка » Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29406
Title: Моделювання комунікативних ситуацій у курсі «Українська мова як іноземна» у вищому педагогічному закладі
Authors: Лобода, Тетяна Михайлівна
Keywords: комунікативний підхід
комунікативно-мовленнєва ситуація
рольова гра
комунікативні навички та вміння
студенти-іноземці
communicative approach
communicative situation
role play
communicative skills and abilities
foreign students
Issue Date: 2019
Publisher: КНЕУ
Citation: Лобода, Т. М. Моделювання комунікативних ситуацій у курсі «Українська мова як іноземна» у вищому педагогічному закладі / Тетяна Михайлівна Лобода // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів [Електронний ресурс] : Збірник матеріалів V-ї Міжнародної наукової конференції ІІ-го Міжнародного наукового конгресу SMART SOCIETY 2019, м. Київ, 11–12 квітня 2019 р. − Київ : КНЕУ, 2019. − С. 182-186.
Abstract: У статті розглядається комунікативно-мовленнєві ситуації, рольова гра як елементи комунікативного підходу до навчання української мови іноземних студентів у вищому педагогічному навчальному закладі, що уможливлює використання ними комунікативних навичок на практиці, підвищує їх інтерес до мови.
The article describes the communicative situations, role play as the elements of the communicative approach in the process of learning Ukrainian language at a higher pedagogical institutions establishment gives the possibility to foreign students to use their communicative skills in their practical activity, raise their interest in language learning.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29406
ISBN: 978-966-956-090-1
Appears in Collections:Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loboda_182-186.pdfосновна стаття1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.