DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/294
Title: Значення сучасних наукових досягнень у формуванні наукового світогляду майбутніх учителів з фізики
Authors: Пустовий, О. М.
Keywords: титанові сплави
композити
нанотехнології
графен
нанотрубки
мезофаза
орієнтаційний порядок
нематичний рідкий кристал
домени Капустіна-Вільямса
титановые сплавы
композиты
нанотехнологии
графен
нанотрубки
мезофаза
ориентационный порядок
нематический жидкий кристалл
домены Капустина- Вильямса
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Пустовий О. М. Значення сучасних наукових досягнень у формуванні наукового світогляду майбутніх учителів з фізики / О. М. Пустовий // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.245-249.
Abstract: У статті показано значення сучасних наукових досягнень у формуванні наукового світогляду майбутніх учителів фізики. На прикладі сучасних наукових досягнень, роз’яснюються методики наукових пошуків, мотивів та засобів завдяки яким вчені прийшли до них. Засвоєння методики наукових пошуків сприяє більш глибокому розумінню змісту науки та формуванню творчих якостей майбутніх вчителів фізики.
В статье показано значение современных научных достижений в формировании научного мировосприятия будущих учителей физики. На примере современных научных достижений, объяснены методики научных поисков, мотивов и методов, благодаря которым ученые пришли к ним. Усвоение методики научного поиска дает возможность более глубоко осмыслить содержание науки и сформировать творческие качества будущих учителей физики.
Description: Pustovyj O. N. Value of modern scientific achievements in formation scientific attitude the future teachers of physics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/294
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42.pdf214.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.