DSpace at library NPU Dragomanova » Соціальна робота в Україні: теорія і практика » 2012 рік » № 3-4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29365
Title: Особливості впровадження інновацій в українській освіті
Authors: Янісів, Ю. О.
Keywords: людина
освіта
традиції
інновації
розвиток
человек
образование
традиции
инновации
развитие
people
education
tradition
innovation
development
Issue Date: 2012
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Янісів, Ю. О. Особливості впровадження інновацій в українській освіті / Ю. О. Янісів // Соціальна робота в Україні : теорія і практика : науково-методичний журнал. – 2012. – № 3-4. – С. 50-59.
Abstract: У статті аналізується потреба та перебіг впровадження інновацій (інноваційного розвитку) в систему вітчизняної освіти; здійснюється порівняння можливостей приватних і державних закладів освіти; обґрунтовуються першочергові завдання інноваційного розвитку освіти.
В статье анализируется потребность и ход внедрения инно ваций (инновационного развития) в систему отечественного образо вания, осуществляется сравнение возможностей частных и государствен-ных учебных заведений; обосновываются перво очеред ные задачи инно-вационного развития образования.
The paper analyzes the need and the progress of innovation (innovation development) in the national education system, by comparison between private and public schools; settle innovation priorities for education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29365
Appears in Collections:№ 3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yanisiv.pdf124.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.