DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 08. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) » Випуск 5 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29344
Title: Пошуки сучасних технологій навчання української мови як іноземної
Authors: Кудіна, Т. М.
Keywords: українська мова як іноземна
мультимедійні засоби
мовленнєва діяльність
украинский язык как иностранный
мультимедийные средства обучения
речевая деятельность
Ukrainian language
multimedia tools
speaking activity
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кудіна, Т. М. Пошуки сучасних технологій навчання української мови як іноземної / Т. М. Кудіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 5. - С. 83-88.
Abstract: Стаття присвячена проблемі викладання української мови іноземним слухачам підготовчих відділень університетів. У праці йдеться про пошуки сучасних комп′ютерно орієнтованих методів і засобів навчання української мови як іноземної, розглянуто мультимедійні засоби навчання.
Статья посвящена проблеме преподавания украинского языка как иностранного. В работе речь идет о современных поисках компьютерно ориентированных методов и технологий преподавания украинского языка как иностранного, рассмотрены мультимедийные средства изучения языка.
The article deals with the study of teaching Ukrainian language for foreign students. This paper is devoted to the search of teaching methods. The work focuses on analyzing of teaching methods, which are used in the process of teaching Ukrainian for foreign students. In this article are considered multimedia tools.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29344
Appears in Collections:Випуск 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudina_83-88.pdfосновна стаття311.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.