DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/292
Title: Вплив дистанційної освіти на професійний розвиток майбутніх працівників податкової служби у США
Authors: Пілюгіна, Т. В.
Keywords: інтернет
навчання
доступність
професійний розвиток
интернет
обучение
доступность
профессиональное развитие
Internet
learning
accessibility
professional development
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Пілюгіна, Т. В. Вплив дистанційної освіти на професійний розвиток майбутніх працівників податкової служби у США / Т. В. Пілюгіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова , 2011. – Вип. 27. – С. 236-239.
Abstract: Педагогіка нового тисячоліття полягає у реструктуризації навчального середовища за допомогою використання комп’ютерного програмного забезпечення, удосконалених електронних комунікацій, мультимедійної і відео графіки, безпроводних і мобільних технологій, Інтернету. За допомогою інформаційних технологій дистанційна освіта здійснює суттєвий вплив на професійну підготовку майбутніх податкових службовців США, особливо у випадку застосування асинхронного навчання для професійного розвитку особистості.
Педагогика нового тысячелетия заключается в реструктуризации учебной среды при помощи использования компьютерного программного обеспечения, усовершенствованных электронных коммуникаций, мультимедийной и видео графики, беспроводных и мобильных технологий, Интернета. При помощи информационных технологий дистанционное образование оказывает существенное влияние на профессиональную подготовку будущих налоговых служащих в США, особенно в случае использования асинхронного обучения для профессионального развития личности.
The new millennium pedagogy provides for the restructuring of the learning environment with the usage of computer software applications, enhanced electronic communications, multimedia and video graphics, wireless and mobile technology, and Internet-based education. Distance education considerably influences the future tax officers’ professional training in the USA with the help of informational technologies, especially in case of asynchronous learning for the professional development of a personality.
Description: Piliugina T. V. The influence of distance learning on the professional development of the future tax officers in the USA
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/292
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40.pdf209.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.