DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/286
Title: Міжнародна співпраця вищих навчальних закладів у сфері дистанційної освіти
Authors: Мурасова, Г. Є.
Keywords: дистанційне навчання
міжнародні освітні організації
міжнародна співпраця
євроінтеграція
дистанционное обучение
международные образовательные организации
международное сотрудничество
евроинтеграция
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Мурасова Г. Є. Міжнародна співпраця вищих навчальних закладів у сфері дистанційної освіти / Г. Є. Мурасова // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.196-200.
Abstract: У статті розглядається питання міжнародного співробітництва освітніх закладів та світових організацій для підвищення ефективності підготовки конкурентоспроможних фахівців, що сприятиме євроінтеграції освітніх систем. Обґрунтовується доцільність такої співпраці в сфері дистанційної освіти.
В статье рассматривается вопрос международного сотрудничества учебных заведений и международных организаций с целью повышения ефективности подготовки конкурентноспособных специалистов, что, в свою очередь, способствует евроинтеграции образовательных систем. В статье обосновано целесообразность такого сотрудничества в сфере дистанционного образования.
Description: Murasova A. E. International cooperation of higher educational establishments in the field of distance education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/286
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdf216.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.