DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/284
Title: Рейтингування як механізм оцінювання якості освітніх послуг
Authors: Михайліченко, М. В.
Keywords: якість вищої освіти
рейтинг
критерії рейтингів
світові рейтинги
типи вітчизняних рейтингів
державна акредитація
визнання
качество высшего образования
рейтинг
критерии рейтингов
мировые рейтинги
типы отечественных рейтингов
государственная аккредитация
признание
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Михайліченко М. В. Рейтингування як механізм оцінювання якості освітніх послуг / М. В. Михайліченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.180-185.
Abstract: У статті обґрунтовано рейтингування як механізм регламентації діяльності вищих навчальних закладів та системи забезпечення якості освіти. Проаналізовано світовий досвід рейтингової системи оцінки університетів, встановлено основні критерії рейтингів. Охарактеризовано сучасний стан вищої освіти України та можливі шляхи входження українських ВНЗ до світової системи рейтингів.
В статье рассмотрен рейтинг как механизм регламентации деятельности высших учебных заведений и системы обеспечения качества образования. Анализируется мировой опыт рейтинговой системы оценки университетов, установлены основные критерии рейтингов. Дана характеристика современному состоянию высшего образования Украины и возможным путям вхождения отечественных ВУЗов в мировую систему рейтингов.
Description: Mykhailichenko M. V. Ranking as a mechanism of assessment of education service quality.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/284
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.pdf258.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.