DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/280
Title: Психолого-педагогічна компетентність майбутніх магістрів нафтогазового виробництва як показник якості їхньої підготовки
Authors: Матвієнко, Ю. М.
Keywords: магістр нафтогазового виробництва
компетентністний підхід
компетентність
компетенція
психолого-педагогічна компетентність
етапи становлення психолого-педагогічної компетентності
магистр нефтегазового производства
компетентностный подход
компетентность
компетенция
психолого-педагогическая компетентность
этапы становления психолого-педагогической компетентности
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Матвієнко Ю. М. Психолого-педагогічна компетентність майбутніх магістрів нафтогазового виробництва як показник якості їхньої підготовки / Ю. М. Матвієнко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.171-176.
Abstract: Автор стверджує, що майбутній магістр нафтогазового виробництва як викладач і менеджер повинен досконало знати свою справу, застосовувати найбільш ефективні прийоми і методи викладання спеціальності й управління людьми. Психолого-педагогічна компетентність, на думку автора, займає ключове місце в ієрархії якостей магістра нафтогазового виробництва. Специфіка її прояву у майбутніх магістрів демонструється у поєднанні з динамікою її становлення.
Автор утверждает, что будущий магистр нефтегазового производства как преподаватель и менеджер должен досконально знать своё дело, применять наиболее эффективные приемы и методы преподавания специальности и управления людьми. Психолого-педагогическая компетентность, по мнению автора, занимает ключевое место в иерархии качеств магистра нефтегазового производства. Специфика ее проявления у будущих магистров демонстрируется в соединении с динамикой ее становления.
Description: Matvienko Yu. N. Psychological and pedagogical competence future master’s degrees of oil and gas production as index of quality of their preparation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/280
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29.pdf205.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.