DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет філософії та суспільствознавства » Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27951
Title: Людина. Екзистенція. Культура: Контексти філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики: Підхід філософської антропології як метаантропології
Issue Date: 2020
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Людина. Екзистенція. Культура : Контексти філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики : Підхід філософської антропології як метаантропології : збірник наукових праць III та VI Всеукраїнських науково-практичних конференцій / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Центр гум. освіти, Асоц. філософ. мистецтва ; За редакцією Н. Хамітова і С. Крилової. – Київ : КНТ, 2020. – 370 с.
Abstract: У збірнику наукових праць розглядаються питання екзистенціального розкриття людини через переживання самотності й любові. Також аналізується екзистенціальна суперечливість людини: альтруїзм, егоїзм, нарцисизм. Значне місце займає розробка методологічних засад дослідження в контексті школи філософської антропології як метаантропології. Автори опублікованих матеріалів несуть персональну відповідальність за зміст підходів, точність наведених фактів, цитат, імен та інших відомостей.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27951
ISBN: 978-966-373-913-7
Appears in Collections:Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyudyna_ekzystentsiya_kultura.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.