Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Методика оцінки якості знань з фізики у бакалаврів (на прикладі программ ETS1®)

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Максимов, С. Л.
dc.contributor.author Сліпухіна, І. А.
dc.date.accessioned 2011-12-28T02:13:54Z
dc.date.available 2011-12-28T02:13:54Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Максимов С. Л., Сліпухіна І. А. Методика оцінки якості знань з фізики у бакалаврів (на прикладі программ ETS1®) / С. Л. Максимов // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.159-165. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/278
dc.description Maksimov S. L., Slipukhina I. A. Metodika estimations of quality of knowledges from physics for bachelors (on example of programs of Ets®). ru_RU
dc.description.abstract Глобалізація вищих освітніх послуг вимагає більш активної ролі вищої освіти в соціально- економічній сфері, а це вимагає зміни її парадигми. Вищі навчальні заклади повинні стати більш інноваційними, що має вести до зміни якості інститутів виробництва і поширення знань. Застосування системи менеджменту якості (СМЯ) є одним із таких заходів, які будуть мати велике значення в революції системи вищої освіти. Самообстеження базових знань студентів з основних освітніх програм є одним з важливих компонентів атестації вищих навчальних закладів. ru_RU
dc.description.abstract Глобализация высших образовательных услуг требует более активной роли высшего образования в социально-экономической сфере, а это требует изменения ее парадигмы. Высшие учебные заведения должны стать более инновационными, что должно вести к изменению качества институтов производства и распространения знаний. Применение системы менеджмента качества (СМЯ) является одним из таких мероприятий, которые будут иметь большое значение в революции системы высшего образования. Само обследование базовых знаний студентов по основным образовательным программам является одним из важных компонентов аттестации высших учебных заведений. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject вища освіта ru_RU
dc.subject система менеджменту якості ru_RU
dc.subject комплексна контрольна робота ru_RU
dc.subject тест з фізики ru_RU
dc.subject TQM. ru_RU
dc.subject высшее образование ru_RU
dc.subject система менеджмента качества ru_RU
dc.subject комплексная контрольная работа ru_RU
dc.subject тест по физике ru_RU
dc.subject TQM ru_RU
dc.title Методика оцінки якості знань з фізики у бакалаврів (на прикладі программ ETS1®) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics