DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/278
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМаксимов, С. Л.-
dc.contributor.authorСліпухіна, І. А.-
dc.date.accessioned2011-12-28T02:13:54Z-
dc.date.available2011-12-28T02:13:54Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationМаксимов С. Л., Сліпухіна І. А. Методика оцінки якості знань з фізики у бакалаврів (на прикладі программ ETS1®) / С. Л. Максимов // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.159-165.ru_RU
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/278-
dc.descriptionMaksimov S. L., Slipukhina I. A. Metodika estimations of quality of knowledges from physics for bachelors (on example of programs of Ets®).ru_RU
dc.description.abstractГлобалізація вищих освітніх послуг вимагає більш активної ролі вищої освіти в соціально- економічній сфері, а це вимагає зміни її парадигми. Вищі навчальні заклади повинні стати більш інноваційними, що має вести до зміни якості інститутів виробництва і поширення знань. Застосування системи менеджменту якості (СМЯ) є одним із таких заходів, які будуть мати велике значення в революції системи вищої освіти. Самообстеження базових знань студентів з основних освітніх програм є одним з важливих компонентів атестації вищих навчальних закладів.ru_RU
dc.description.abstractГлобализация высших образовательных услуг требует более активной роли высшего образования в социально-экономической сфере, а это требует изменения ее парадигмы. Высшие учебные заведения должны стать более инновационными, что должно вести к изменению качества институтов производства и распространения знаний. Применение системы менеджмента качества (СМЯ) является одним из таких мероприятий, которые будут иметь большое значение в революции системы высшего образования. Само обследование базовых знаний студентов по основным образовательным программам является одним из важных компонентов аттестации высших учебных заведений.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherВид-во НПУ ім. М.П. Драгомановаru_RU
dc.subjectвища освітаru_RU
dc.subjectсистема менеджменту якостіru_RU
dc.subjectкомплексна контрольна роботаru_RU
dc.subjectтест з фізикиru_RU
dc.subjectTQM.ru_RU
dc.subjectвысшее образованиеru_RU
dc.subjectсистема менеджмента качестваru_RU
dc.subjectкомплексная контрольная работаru_RU
dc.subjectтест по физикеru_RU
dc.subjectTQMru_RU
dc.titleМетодика оцінки якості знань з фізики у бакалаврів (на прикладі программ ETS1®)ru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf311.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.