DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 7 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2757
Title: Культуротворча функція освітньо-виховного середовища закладів гуманітарного профілю
Authors: Приходченко, К.І.
Зятьєва, І.А.
Keywords: навчально-виховний процес
заклади гуманітарного профілю
teaching and educational process
institutions of humanitarian profile
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Приходченко К.І., Зятьєва І.А. Культуротворча функція освітньо-виховного середовища закладів гуманітарного профілю / К.І. Приходченко, І.А. Зятьєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць /Ред.кол. О.Г.Мороз , Н.В.Гузій (відповідальні редактори.) та ін. – Вип.7 (17 ). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С. 219-224
Abstract: В статті розглядається проблема піднесення рівня освіченості кожного з учасників навчально-виховного процесу, орієнтацій на розвиток сутнісних рис особистості – здібностей, обдарувань, талантів через поєднання в діяльності школи національної загальнолюдської культури.
This paper addresses the problem of raising the level of education of each member teaching and educational process, orientations for the development of the essential traits - abilities, talents, talent through a combination in the activities of the national school of human culture.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2757
Appears in Collections:Випуск 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prykhodchenko_Zatieva.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.