DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/271
Title: Військово-медична освіта в розвинутих державах світу
Authors: Клішевич, Б. А.
Рум’янцев, Ю. В.
Гончаренко, І. Ф.
Keywords: військово-медична освіта і наука
військово-медичні кадри
військово- медичний клінічний центр
военно-медицинское образование и наука
военно-медицинские кадры
военно-медицинский клинический центр.
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Клішевич Б. А. Військово-медична освіта в розвинутих державах світу / Б. А. Клішевич та ін.// Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.114-126.
Abstract: У статті на основі аналізу літературних джерел та співпраці з військовими фахівцями іноземних держав висвітлені організаційні підходи до побудови військової медичної освіти в розвинутих державах світу (Європи і Америки) і зроблені акценти на кращі досягнення в цій галузі, які доцільно було б впровадити в національній системі військово-медичної освіти.
В статье на основе анализа литературных источников и сотрудничества с военными специалистами иностранных государств освещены организационные подходы к созданию военно- медицинского образования в развитых странах мира (Европы и Америки) и сделаны акценты на лучшие достижения в этой области, которые целесообразно было бы внедрить в национальной системе военно-медицинского образования.
Description: Klishevitch B. A., Rumyantsev Y. V., Goncharenko I. F. Military-medical education in developed countries of the world.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/271
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf303.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.