DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/270
Title: Акредитація – гарант високої якості освіти у вищих навчальних закладах Польщі
Authors: Кічула, М. Я.
Keywords: акредитація
акредитаційна комісія ПШБЯО
аккредитация
аккредитационная комиссия Понимания Школ Бизнеса в интересах Качества Образования
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Кічула М. Я. Акредитація – гарант високої якості освіти у вищих навчальних закладах Польщі / М. Я. Кічула // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.110-114.
Abstract: У статті висвітлюється процес здійснення акредитації польських вищих навчальних закладів, як спосіб покращення якості освіти. Аналізуються основні етапи, умови та можливості здобуття акредитаційних рівнів освітніми закладами чи програмами.
В статье освещает процесс осуществления аккредитации польских высших учебных заведений, как способ улучшения качества образования. Анализируются основные этапы, условия и возможности получения аккредитационных уровней, образовательными заведениями или программами.
Description: Kichula M. Ya. Accreditation as a guarantor of high education quality in Poland’s higher school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/270
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf224.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.