DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Наукова бібліотека » Бібліографічні покажчики »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26746
Title: Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2017 рік
Authors: Тарасова, Наталія Іванівна
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2017 рік / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; укладач : Н. І. Тарасова, бібліогр. ред. : Г. І. Шаленко, О. Л. Хархун, відп. за вип. Л. В. Савенкова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 12. – 270 с. – До 185-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова.
Abstract: Бібліографічні покажчики друкованих праць співробітників НПУ імені М. П. Драгоманова за 1944–2016 роки були видані 11-ма випусками (1958, 1976, 1981, 1991, 2009, 2011, 2014-2018 рр.). Починаючи з восьмого (за 2013 рік) випуски готуються як щорічники. Джерелом створення бібліографічного щорічника є звіти кафедр проректору з наукової роботи, БД та репозитарій Наукової бібліотеки. При складанні покажчика праці, як правило, перевірено de visu, окрім робіт, позначених астериском в кінці бібліографічного запису [*]. 12-й випуск, подає перелік друкованих праць співробітників за 2017 рік (також за 2016 - якщо не увійшли у попередній щорічник), за час роботи авторів на штатних посадах, а також після їх виходу на пенсію. У покажчик увійшли монографії, брошури, підручники і навчальні посібники, навчально-методичні матеріали, статті збірників, журналів, газет, тези доповідей наукових конференцій, автореферати дисертацій, авторські свідоцтва, депоновані рукописи, посилання на інформаційні сайти, видання, віддруковані за кордоном, а також становлять редакторську роботу авторів. Ввійшли й електронні документи. Матеріал систематизовано у відповідності з приналежністю авторів певним факультетам. В межах персоналії записи згруповано за абеткою назв творів. Бібліографічний опис здійснюється мовою публікації згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Нумерація бібліографічних записів суцільна. Іменний покажчик вміщує імена авторів - співробітників НПУ імені М. П. Драгоманова. Електронна версія покажчика представлена в РЕПОЗИТАРІЇ Наукової бібліотеки.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26746
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bibliohrafichnyi_pokazhchyk_2017.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.