DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 40 (53) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26504
Title: Відкритий теїзм і герменевтичний підхід Грега Бойда
Authors: Картаєв, В. В.
Keywords: відкритий теїзм
герменевтика
провидіння
антропоморфізм
открытый теизм
провидение
антропоморфизм
open theism
hermeneutics
providence
anthropomorphism
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Картаєв, В. В. Відкритий теїзм і герменевтичний підхід Грега Бойда / В. В. Картаєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 40 (53). – С. 61-70.
Abstract: У статті автор аналізує герменевтичний підхід одного з провідних представників відкритого теїзму, Грега Бойда. На шляху реалізації цієї мети він описує деякі екзегетичні рішення через які відкриті теїсти приходять до своїх висновків, описує класичний герменевтичний підхід до «антропоморфічних» уривків Біблії, аналізує критику класичної герменевтики відкритими теїстами, аналізує герменевтику Бойда в світлі критики з боку класичних теїстів.
В статье автор анализирует герменевтический подход одного из ведущих представителей открытого теизма, Грега Бойда. На пути реализации этой цели он описывает некоторые экзегетические решение через открытые теисты приходят к своим выводам, описывает классический герменевтический подход к «антропоморфических» отрывков Библии, анализирует критику классической герменевтики открытыми теистами, анализирует герменевтику Бойда в свете критики со стороны классических теистов.
In this article, the author analyzes the hermeneutical approach of one of the leading representatives of open theism, Greg Boyd. Realizing this goal, he describes some exegetical decisions that explain open theists' theological conclusions, describes the classical hermeneutical approach to “anthropomorphic” Bible passages, analyzes the open theists' criticism of the classical hermeneutics, analyzes Boyd's hermeneutics in the light of criticism from classical theists.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26504
Appears in Collections:Випуск 40 (53)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kartaiev.pdf430.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.