DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 08. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) » Випуск 7 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26133
Title: Біблія в українському літературному дискурсі
Authors: Григоренко, І. В.
Keywords: Біблія
християнство
українська література
апокрифи
релігійні тексти
біблійні мотиви і образи
Біблія
хрысціянства
ўкраінская літаратура
апокрыфы
религийные тэксты
біблейскія матывы і вобразы
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Григоренко, І. В. Біблія в українському літературному дискурсі / І. В. Григоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 7. - С. 200-206.
Abstract: У статті зроблено спробу коротко охарактеризувати роль і значення біблійних текстів у різних культурно-історичних періодах розвитку української літератури, починаючи з ХІ століття і до сучасності.
У артыкуле зроблена спроба коратка ахарактарызаваць ролю і значэнне біблейскіх тэкстаў у розных культурна-гістарычных перыядах развіцця ўкраінскай літаратуры, пачынаючы з ХІ стагоддзя і да сучаснасці.
Author of the article tried to briefly describe the role and significance of the biblical texts in different cultural and historical periods of development of Ukrainian literature from the XI century to the present.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26133
Appears in Collections:Випуск 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hryhorenko 200-206.pdfосновна стаття565.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.