DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25997
Title: Актуальність проблеми психосоматичних розладів у корекційних педагогів
Authors: Подорожна, А. П.
Keywords: психосоматичні розлади
корекційні педагоги
профілактичні огляди вчителів
психопрофілактика
діти з вадами психофізичного розвитку
психосоматические расстройства
коррекционные педагоги
профилактические осмотры учителей
психопрофилактика
дети с нарушениями психофизического развития
psychosomatic disorders
correctional educators
prophylactic examinations of teachers
psychological prophylactic
children with psychophysical development defects
Issue Date: 2011
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Подорожна, А. П. Актуальність проблеми психосоматичних розладів у корекційних педагогів / А. П. Подорожна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 17. - С. 359-362.
Abstract: У статті обґрунтовано актуальність проблеми психосоматичних розладів у корекційних педагогів, доведено необхідність всебічного дослідження умов розвитку та профілактики цих розладів з метою підвищення ефективності професійної діяльності цієї категорії вчителів.
В статье обоснована актуальность проблемы психосоматических расстройств у коррекционных педагогов, доказана необходимость всестороннего исследования условий развития и профилактики этих расстройств с целью повышения эффективности профессиональной деятельности этой категории учителей.
The article deals with the attention to problems of psychosomatic disorders in correctional educators. It is proved the necessity of comprehensive studies of growth and prevention conditions of these disorders in order to enhance prophylactic examinations of teachers.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25997
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podorozhna.pdf356.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.