DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25972
Title: Отклоняющееся поведение личности как социальный и психолого-педагогический феномен
Authors: Астанкова, Н. В.
Keywords: девіантність
девіація
поведінка
девіантна поведінка
поведінка, що відхиляється
норма
аномалія
установка
мотивація
девиантность
девиация
поведение
девиантное поведение
отклоняющееся поведение
норма
аномалия
установка
мотивация
deviation
behavior
abludent behavior
norm
anomaly
setting
motivation
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Астанкова, Н. В. Отклоняющееся поведение личности как социальный и психолого-педагогический феномен / Н. В. Астанкова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 18. - С. 3-7.
Abstract: Аналіз результатів досліджень феномена девіантності свідчить про посилення серед підлітків негативних, соціально несхвальних проявів: алкоголізму, наркоманії, схильності до азартних ігор, бездоглядності, відсутності пізнавального інтересу, агресивності, зростання рівня злочинності. У зв'язку з цим з'явилася нагальна потреба розглянути відхилення особистості як соціальний і психолого-педагогічний феномен.
Анализ результатов исследований феномена девиантности свидетельствует об усилении среди подростков негативных, социально неодобряемых проявлений: алкоголизма, наркомании, склонности к азартным играм, безнадзорности, отсутствии познавательного интереса, агрессивности, возрастании уровня преступности. В связи с этим появилась насущная потребность рассмотреть отклоняющееся поведение личности как социальный и психолого-педагогический феномен.
The analysis of results of researches of the phenomenon of deviant testifies about strengthening among teenagers negative, socially unapproved displays: alcoholism, drug addiction, propensity to gaming, neglect, absence of cognitive interest, to the aggressiveness, growth of level of criminality. The vital appeared in this connection necessity to consider abludent behavior of personality as social and the psychological and pedagogical phenomenon.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25972
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Astankova.pdfосновна стаття407.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.