DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25960
Title: Активізація особистісного розвитку дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ засобами тренінгу
Authors: Гріньова, О. М.
Гроза, О. О.
Keywords: дошкільний вік
загальне недорозвинення мовлення
особистість
особистісний розвиток
самооцінка
мотиви
дошкольный возраст
общее недоразвитие речи
личность
личностное развитие
самооценка
мотивы
preschool age
general speech disability
personality
personal development
self-estimation
motives
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гріньова, О. М. Активізація особистісного розвитку дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ засобами тренінгу / О. М. Гріньова, О. О. Гроза // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 18. - С. 51-54.
Abstract: У статті досліджується проблема особистісного розвитку дітей з вадами мовлення. Наведено результати експериментального дослідження специфіки особистісного розвитку дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ. Представлено програму авторського тренінгу для активізації особистісного розвитку старших дошкільників з ЗНМ.
В статье исследуется проблема личностного развития детей с нарушениями речи. Представлены результаты экспериментального исследования специфики личностного развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Представлена программа авторского тренинга для активизации личностного развития старших дошкольников с ОНР.
The problem of children with speech disabilities personal development is researched in this article. The results of elder preschool children with general speech disability personal development’s special features are represented. The author’s training program for increase of elder preschool children personal development is represented.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25960
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrinova.pdfосновна стаття402.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.