DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25905
Title: Зміст спільної діяльності логопеда і психолога при подоланні дисграфії в учнів молодших класів загальноосвітньої школи
Authors: Пінчук, Ю. В.
Keywords: спільна діяльність логопеда і психолога
подолання дисграфії в учнів молодших класів загальноосвітньої школи
совместная деятельность логопеда и психолога
преодоление дисграфии у учащихся младших классов общеобразовательной школы
the joint activities of psychologist and speech therapist
to overcome disorders writing in elementary school pupils
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Пінчук, Ю. В. Зміст спільної діяльності логопеда і психолога при подоланні дисграфії в учнів молодших класів загальноосвітньої школи / Ю. В. Пінчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 18. - С. 196-199.
Abstract: У статті порушується питання змісту та напрямків спільної роботи логопеда і психолога з подолання порушень письма у школярів з дисграфією, описуються умови спільної діяльності зазначених фахівців.
В статье затрагивается вопрос содержания и направлений совместной работы логопеда и психолога по преодолению нарушений письма у школьников с дисграфией, описываются условия совместной деятельности указанных специалистов.
The article deals with the content and areas of joint work of psychologist and speech therapist to overcome disorders writing in elementary school pupils, describes the conditions of joint activities of these specialists.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25905
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pinchuk.pdfосновна стаття435.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.