DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25894
Title: Загальна характеристика складових емоційно-оцінної лексики та особливості розвитку її складових у дітей із моторною алалією відповідно до рівня мовленнєвого недорозвитку
Authors: Січкарчук, Н. Д.
Keywords: емоційно-оцінна лексика
моторна алалія
художньо-мовленнєва діяльність
эмоционально-оценочная лексика
моторная алалия
художественно-речевая деятельность
ameating-merit lexicon
motor alalia
artistic and speech activity means
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Січкарчук, Н. Д. Загальна характеристика складових емоційно-оцінної лексики та особливості розвитку її складових у дітей із моторною алалією відповідно до рівня мовленнєвого недорозвитку / Н. Д. Січкарчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 18. - С. 236-239.
Abstract: У статті автор висвітлює місце емоційно-оцінної лексики та художньо-мовленнєвої діяльності, як засобу її формування, в корекційно-розвивальній роботі з дітьми з моторною алалією.
В статье автор определяет место эмоционально-оценочной лексики и художественно-речевой деятельности, как средства еѐ формирования, в коррекционно-развивающей роботе с детьми с моторной алалиею.
Аuthor presents the place of ameating-merit lexicon and artistic-speech activity, as facilities of it’s forming, and development for children with motor alalia і n the article.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25894
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sichkarchuk.pdfосновна стаття461.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.