DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25888
Title: Пастирсько-соціальна допомога людям похилого віку із когнітивними порушеннями, як актуальна проблема сьогодення
Authors: Супрун, Микола Олексійович
Гладченко, Ірина Вікторівна
Keywords: літня людина
процес старіння
духовні цінності
виховання
пастирська опіка
особи з порушеннями інтелектуального розвитку
elderly man
aging process
spiritual values
upbringing
pastoral care
people with intellectual disabilities
Issue Date: 2019
Publisher: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні»
Citation: Супрун, М. О. Пастирсько-соціальна допомога людям похилого віку із когнітивними порушеннями, як актуальна проблема сьогодення / М. О. Супрун, І. В. Гладченко // Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 3 квітня 2019 року / під ред. В. М. Синьова, К. О. Островської. – Львів : Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2019. – С. 49-55.
Abstract: У статті розкрито актуальність та особливості пастирсько-соціальної допомоги людям похилого віку із когнітивними порушеннями, схарактеризовано концепцію селективної оптимізації життєдіяльності людей похилого віку з компенсацією соціальних амортизаторів.
The article reveals the urgency and features of pastoral and social assistance to the elderly with cognitive impairments, the concept of selective optimization of the life of the elderly with the compensation of social shock absorbers is described.
Description: 1. Болтенко В. В. Изменения личности у престарелых, проживающих в домах-интернатах. Автореферат на соискание ученой степени кандидата психологических наук. - М.: Изд-во МГУ. - 1980. 2. Гладченко І. В., Супрун М. О. Формування духовнозбережувальної компетенції в дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах дошкільного корекційно-розвивального простору // Труди КДА, 2015. – № 22. – С. 303-309. 3. Кушнарьов С. В. Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії. – К.: Інститут проблем виховання НАПН України, 2005. – 246 с. 4. Супрун М. О. Людина із особливими потребами у сфері пастирської служби // Труди КДА, 2013. – № 18. – С. 333-340. 5. Супрун М. О. Педагогіка : підручник для духовних і світських закладів освіти – К. : КДА, 2018. – 400 с. 6. Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. - 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003. — 296 с. 7. Suprun N. Pedagogy as an academic discipline in the context of religious education // Proceedings of the Kiev Theological Academy. - 2011. - No.15. – P. 323-333.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25888
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suprun M. O._Hladchenko I. V.pdfстаття544.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.