DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25832
Title: Організаційно-педагогічні умови функціонування регіонального корекційно-реабілітаційного середовища для дітей з обмеженими психофізичними можливостями
Authors: Лиска, С. І.
Keywords: психофізична реабілітація
соціальна адаптація
інклюзія
інтеграція
медико-психолого-педагогічний супровід
психофизическая реабилитация
социальная адаптация
инклюзия
интеграция
медико-психолого-педагогическое сопровождение
psychophysical rehabilitation
social adaptation
inclusion
integration
medico-psychology-pedagogical support
Issue Date: 2011
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Лиска, С. І. Організаційно-педагогічні умови функціонування регіонального корекційно-реабілітаційного середовища для дітей з обмеженими психофізичними можливостями / С. І. Лиска // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 17. - С. 142-144.
Abstract: У статті розглядаються питання теорії і практики реабілітації та соціальної адаптації дітей з порушеннями розвитку.
В статье рассматриваются вопросы теории и практики реабилитации и социальной адаптации детей с нарушениями в развитии.
In the article are examined the questions of theory and practice of rehabilitation and social adaptation of children with violations in development.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25832
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyska.pdf446.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.