DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2009 рік » № 1-2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2571
Title: Майбутнє університетів в контексті протиріч XXI століття: академічний прогноз
Authors: Андрущенко, В.
Keywords: університет
академічний прогноз
university
academic prediction
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Андрущенко В. Майбутнє університетів в контексті протиріч XXI століття: академічний прогноз / В. Андрущенко // Філософія освіти: наук. часопис. - 2009. № 1-2(8)/Ін-т вищої освіти АПН України, Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - С. 7-12
Abstract: Глобалізація та інформаційна революція істотно підсилюють роль інтелекту як стратегічного ресурсу розвитку цивілізації. Інтелект концентрується в університетах, тому університети перебувають у центрі усіх світових змін. Як мають змінитися університети, щоб виконати свою місію, своє покликання, щоб виправити покладені на них сподівання? Відповідь на це запитання розгортається у площині визначення шляхів їх подальшого розвитку: у зміні філософських засад організації освітнього процесу, базового світогляду, номенклатури спеціальностей, технологій навчання, в підсиленні внутрішньої і зовнішньої консолідації, у встановленні прозорих та зрозумілих для всіх країн правил взаємодії і співробітництва тощо.
Globalization and information revolution reinforce considerably the role of the mind as a strategic recource of civilization`s development. The mind concentrates in the universities, so university change to fulfill its historical mission, to justify entrusted hopes? A change of general philosophy of educational process organization, basic world look, list of specialties educational technologies; the strengthening of internal and external consolidation, establishment of transparent and understandable rules of interaction and cooperation for the all countries, i.e. analysys of the universities` future development.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2571
Appears in Collections:№ 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrushchenko.pdf594.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.