Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Методичні прийоми підвищення рівня фізичної підготовленості курсантів на основі використання засобів спортивних ігор

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Соловей, О. М.
dc.contributor.author Богуславський, В. В.
dc.contributor.author Бардін, Є. В.
dc.contributor.author Білан, Д. А.
dc.contributor.author Шеверун, В. С.
dc.date.accessioned 2019-09-13T13:58:45Z
dc.date.available 2019-09-13T13:58:45Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Методичні прийоми підвищення рівня фізичної підготовленості курсантів на основі використання засобів спортивних ігор / О. М. Соловей та ін. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 4 (112). – С. 144-147. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25497
dc.description.abstract У статті розкриваються особливості розвитку фізичних якостей курсантів на практичних заняттях зі спеціальної фізичної підготовки. Відмічаються різні аспекти використання засобів спортивних ігор, як домінантні моделі заняттях з фізичної підготовки курсантів, проведено аналіз динаміки показників і підсумки тестування їх рівня фізичної підготовленості. При побудові занять з фізичної підготовки відмічається поступове збільшення навантажень, що забезпечує відповідність між функціональними можливостями організму. В експериментальній групі відбулися достовірні позитивні покращення одержаних результатів. Дані методичні рекомендації по організації занять з фізичної підготовки. ua
dc.description.abstract In the article the features of development of physical qualities of students open up on practical employments after the special physical preparation. The different aspects of the use of facilities of sport games are marked, as dominant models employments after physical preparation of students, the analysis of dynamics of indexes and results of testing of their level of physical preparedness are conducted. At the construction of employments after physical preparation the gradual increase of loading, that provides accordance between functional possibilities of organism, is marked. The reliable positive improvements of the got results took place in an experimental group. These methodical recommendations are for organizations of employments after physical preparation. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject курсанти ua
dc.subject фізична підготовленість ua
dc.subject засоби спортивних ігор ua
dc.subject тестування ua
dc.subject фізичні якості ua
dc.subject students ua
dc.subject physical preparedness ua
dc.subject facilities of sport games ua
dc.subject testing ua
dc.subject physical qualities ua
dc.subject.classification 796.355.233 ua
dc.title Методичні прийоми підвищення рівня фізичної підготовленості курсантів на основі використання засобів спортивних ігор ua
dc.title.alternative Methodical receptions of increase of level of physical preparedness of students on the basis of the use of facilities of sport games ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics