Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Використання вільно поширювального програмного забезпечення для розвитку дослідницьких умінь майбутніх вчителів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Єфименко, В. В.
dc.date.accessioned 2011-12-09T14:47:03Z
dc.date.available 2011-12-09T14:47:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Єфименко В. В. Використання вільно поширювального програмного забезпечення для розвитку дослідницьких умінь майбутніх вчителів / В. В. Єфименко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.70-75. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/253
dc.description Efimenko V. V. Use freely widespread software for development of research abilities of future teachers. ru_RU
dc.description.abstract У доповіді описано вивчення курсу “Нові інформаційні технології” для студентів спеціальності “Біологія”, яке передбачає формування знань, умінь, навичок при підготовці учителя біології загальноосвітньої школи. Базовими для даного навчального курсу є знання, уміння і навички, набуті студентами після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів. ru_RU
dc.description.abstract В докладе описано изучение курса “Новые информационные технологии” для студентов специальности “Биология”, которое предусматривает формирование знаний, умений, навыков при подготовке учителя биологии общеобразовательной школы. Базовыми для данного учебного курса являются знания, умения и навыки, приобретенные студентами по окончании общеобразовательных учебных заведений. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject програмне забезпечення ru_RU
dc.subject майбутні вчителі біології ru_RU
dc.subject комп’ютер ru_RU
dc.subject дослідницькі уміння ru_RU
dc.subject программное обеспечение ru_RU
dc.subject будущие учителя биологии ru_RU
dc.subject исследовательские умения ru_RU
dc.subject компьютер ru_RU
dc.title Використання вільно поширювального програмного забезпечення для розвитку дослідницьких умінь майбутніх вчителів ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics