Browsing Випуск 28 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Рогожа, М.М. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  У статті розглядаються модуси трансформації відповідальності вченого у сучасному світі. Автор представляє перехід ціннісної установки вченого від наукового оптимізму до соціального алармізму й аналізує відповідальність ...
 • Мозгова, Т.А (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Стаття присвячена порівняльному аналізу філософсько-антропологічних вимірів буття людини в східній(японській) та західній соціокультурних традиціях.
 • Матюшко, Б.К. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  У статті розглядається поділ наукових дисциплін, запропонований українським філософом другої половини ХІХ ст. Миколою Гротом. Проаналізовано його погляди на класифікацію наук як частину філософського знання, а ...
 • Шамша, І.В. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  В статті досліджується розуміння часу в концепції Арістотеля. Особлива увага приділяється ролі цього розуміння для синтезу вихідної суперечливості буття.
 • Ангелова, А.О. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  В публікації розглянуто образ старості, сформований в традиційному японському суспільстві під впливом автохтонних вірувань синтоїзму; визначено роль культу предків та зміст канону синівської шанобливості; виявлено релігійні ...
 • Кравченко, В.М. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Мечислав Кромпець класичний представник польської школи неотомізму. Філософ провадив діалог з різними філософськими течіями. Реконструюється неотомістська відповідь філософа на марксистський та постмодерністський ...
 • Філіпенко, Н.Г (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  В статті досліджується маловідома частина творчої спадщини В. В. Зеньковського– його концепція християнської філософії. Розглядаються висунуті ним історичні, богословські та філософські аргументи, що ставлять під ...
 • Кузев, В.В. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  У статті здійснюється аналіз концепції посмертної відплати в рабиністичному іудаїзмі та її місця в іудейській традиції загалом. Розглядається еволюція вчення про душу та його зв'язок з уявленнями щодо посмертного існування. ...
 • Хрипко, С.А. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  В статті розглядаються особливості образу вдови в українській та Біблійній традиції. Пропонується аналіз заборон та пересторог, що стосувались ставлення суспільства до вдови в Біблійному вимірі проблеми та ...
 • Яценко, Г.Ю.; Стрелковський, І.В. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Стаття присвячена розгляду філософського аспекту математичної теорії, зокрема досліджується джерела походження й сутність аксіоматичного методу, розвиток якого розглядається з позицій ідеалістичного та ...
 • Чорнойван, Я.В. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Стаття присвячена темі освіти і виховання у вірі багаї, а саме застосування духовного виховання в освіті дітей та дорослих. Дана стаття являється спробою автора систематизувати інформацію про освіту і ...
 • Василенко, В.С. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Стаття присвячена аналізу особливостей ісламської освіти як цілісної системи, її змісту, форм організації та освітніх закладів. В статті показується вплив на становлення і розвиток ісламської освіти ...
 • Шушкевич, Є. М. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Стаття присвячена аналізу розуміння філософії Людвігом Вітгенштайном. В статті показується, що на думку філософа, невірно розуміти філософію, як науку, чи як певну теорію. За Людвігом Вітгенштайном філософія це свого ...
 • Поперечна, Г.А. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  У статті здійснено аналіз поглядів С.С.Гогоцького на співвідношення філософії та освіти як специфічних форм прояву духовної атмосфери певної епохи, розкрито розуміння філософом сутності і призначення науки, ...
 • Облова, Л.А. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Вокруг возможности преподавания метафизики крутится много разногласий. Одни утверждают невозможность изложения метафизики в академической среде и отбрасывают подлинность как несерьезный предмет, другие ...
 • Гончаренко, К.С. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  В статті проаналізовано праці Ж. Дельоза, які висвітлюють проблематику смислу у його співвідношенні з абсурдом, нон-сенсом, безглуздям. Авторка встановила, що абсурд, нон-сенс та безглуздя, за Ж. Дельозом, не позбавлені ...
 • Мовчан, М.М. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  В статті особлива увага приділяється проблемам подолання страху. Виділено декілька підходів(релігійний, психоаналітичний, екзистенціальний, езотеричний, культурологічний) та методів, що здатні мінімізувати чи подолати страх
 • Курна, О.С. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Статтю присвячено вивченню комунікативних процесів в музеї та їх значенню для людини та культури в цілому. Автор аналізує комунікаційний підхід в музеєзнавстві, на базі якого формується філософське розуміння феномену музею.
 • Волинець, О.О. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  В статті надається аналіз реклами як специфічного виду мистецтв. Визначається специфіка синтезу мистецтв в рекламі в порівнянні з просторовими та часовими видами мистецтв, архітектурою, дизайном тощо.
 • Дуцяк, І. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Предметом дослідження є з’ясування того, що є об’єктом означення. У підсумку дослідження зроблено висновок, що означення містить інформацію двох видів: 1) про ознаки поняття і відповідного йому об’єкта дійсності, 2) про ...

Search DSpace


Browse

My Account