DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2008 рік » № 1-2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2538
Title: Перспективи розвитку системи професійної військової освіти в контексті світового досвіду
Authors: Мандрагеля, В.
Keywords: професійна військова освіта
збройні сили
professional military education
armed forces
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Мандрагеля В. Перспективи розвитку системи професійної військової освіти в контексті світового досвіду / В. Мандрагеля // Філософія освіти: наук. часопис. - 2008. № 1-2(7)/Ін-т вищої освіти АПН України, Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. - С. 161-171
Abstract: У статті аналізуються зміни, що відбуваються останнім часом в умовах, структурі, завданнях та ролі збройних сил, та їхній вплив на систему про­фесійної військової освіти. Розглянуті сутність та зміст карт компетент­ ності, позитивні і негативні моменти підготовки військових фахівців на їх ос­нові. Обґрунтована обмеженість детальної формалізації рис та яко­стей військових керівників, що будуть актуальними на віддалену пер­спективу. З'ясована необхідність системного підходу до підготовки військових, де поруч з освітою та тренінгом необхідно враховувати умови служби, стимули та мотивацію.
The changes that take place in the structure, objects and role of the armed forces, its influence on the system of professional military education have been analyzed in the paper. The essence and content of the competency map, positive and negative aspects of the military specialists' preparation have been examined. Limited of the detailed formalization of traits and attributes of military leaders that will be urgency in the future is grounded. The necessity of the system approach to military preparing, that includes working conditions, stimulus and motivation besides competency is emphasized.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2538
Appears in Collections:№ 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mandragelia.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.