DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 2 (108) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25315
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧереповська, О. А.-
dc.contributor.authorХрипач, А. Г.-
dc.contributor.authorСвітлик, В. В.-
dc.contributor.authorКуспиш, О. В.-
dc.date.accessioned2019-07-31T12:56:22Z-
dc.date.available2019-07-31T12:56:22Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationОптимізація фізичної підготовленості студентів з використанням розробленого методичного забезпечення у фізичному вихованні закладів вищої освіти / О. А. Череповська, А. Г. Хрипач, В. В. Світлик, О. В. Куспиш // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - Вип. 2 (108). - С. 170-174.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25315-
dc.description.abstractУ роботі розглянуто питання оптимізації фізичної підготовленості студентів у фізичному вихованні закладів вищої освіти як чинника їхнього здоров’язбереження. З’ясовано необхідність якісної реорганізації змісту фізичного виховання студентів задля підвищення результативності цього процесу. Експериментальна перевірка ефективності розробленого методичного забезпечення з використанням авторських технологій засвідчила її позитивний ефект, порівняно з чинною методичною системою, щодо покращення показників фізичної підготовленості студентів. Аналіз отриманих даних засвідчує, що у студентів ЕГ відбулися статистично значущі зміни (р<0,05) за всіма досліджуваними параметрами. Установлена статистично достовірна позитивна динаміка показала, що реалізація передбаченого методикою змісту фізичного виховання студентів забезпечує дієве вирішення завдань курсу щодо оптимізації стану їхньої фізичної підготовленості у термін навчання у закладах вищої освіти.ua
dc.description.abstractThe paper deals with the optimization of physical fitness of students in the physical education of higher educational institutions as a factor in their health preservation are considered. That the relevance of the radical reorganization of the system of physical education of student youth is now unconditional it is determined. The need for a qualitative reorganization of the content of physic al education of students to improve the effectiveness of this process has been clarified. The task of the work - experimental verification of the effectiveness of the developed methodical system with the use of health-improving technologies in the process of physical education to the state of the parameters of physical fitness of students. Іts positive effect compared with the current methodical system using health technologies to improve students' physical fitness indicators а еxperimental verification of the effectiveness of the developed methodical system was showed. The average increase in the level of development of physical abilities of experimental group students was in the range of 10 to 22%, and in the control group by 2 to 5.5%. The growth of the indicators during the pedagogical experiment is statistically significant (p <0.05-0.001). Classes in accordance with the current content of physical education without taking into account the experimental factor are low effective in terms of the impact on the state of physical fitness of students of control group it has been proved. The implementation of the content of physical education of students provided by the methodology provides an effective solution to the tasks of the course to optimize the state of their physical fitness in the period of study in higher education institutions it showed the final results.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВидавництво НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectстудентua
dc.subjectЗВОua
dc.subjectфізичне вихованняua
dc.subjectфізична підготовленістьua
dc.subjectметодичне забезпеченняua
dc.subjectstudentua
dc.subjecthigher education institutionua
dc.subjectphysical educationua
dc.subjectphysical fitnessua
dc.subjectmethodical systemua
dc.titleОптимізація фізичної підготовленості студентів з використанням розробленого методичного забезпечення у фізичному вихованні закладів вищої освітиua
dc.title.alternativeThe оptimization of physical fitness of students using the developed methodical system in the physical education of higher educational institutionsua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 2 (108)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cherepovskaya.pdf109.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.