DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/253
Title: Використання вільно поширювального програмного забезпечення для розвитку дослідницьких умінь майбутніх вчителів
Authors: Єфименко, В. В.
Keywords: програмне забезпечення
майбутні вчителі біології
комп’ютер
дослідницькі уміння
программное обеспечение
будущие учителя биологии
исследовательские умения
компьютер
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Єфименко В. В. Використання вільно поширювального програмного забезпечення для розвитку дослідницьких умінь майбутніх вчителів / В. В. Єфименко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.70-75.
Abstract: У доповіді описано вивчення курсу “Нові інформаційні технології” для студентів спеціальності “Біологія”, яке передбачає формування знань, умінь, навичок при підготовці учителя біології загальноосвітньої школи. Базовими для даного навчального курсу є знання, уміння і навички, набуті студентами після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів.
В докладе описано изучение курса “Новые информационные технологии” для студентов специальности “Биология”, которое предусматривает формирование знаний, умений, навыков при подготовке учителя биологии общеобразовательной школы. Базовыми для данного учебного курса являются знания, умения и навыки, приобретенные студентами по окончании общеобразовательных учебных заведений.
Description: Efimenko V. V. Use freely widespread software for development of research abilities of future teachers.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/253
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf245.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.