DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 24 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25247
Title: Німецький вплив у країнах центральної Азії в галузі науки і освіти
Other Titles: German Influence in the Countries of Central Asia in the Field of Science and Education
Authors: Вилінський, С. І.
Keywords: Німеччина
зовнішня політика
Центральна Азія
Європейський Союз
міжнародне співробітництво
наука
освіта
Germany
foreign policy
Central Asia
European Union
international cooperation
science
education
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Вилінський, С. І. Німецький вплив у країнах центральної Азії в галузі науки і освіти / С. І. Вилінський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 24. – С. 64-71.
Abstract: Автор дослідження ставить за мету отримання нових знань про сучасний рівень та якість «м’якого» (непрямого) впливу ФРН на країни Центральної Азії через канали освіти і науки. З цього приводу в дослідженні вказується, що ФРН, з одного боку, проводить політику щодо країн Центральної Азії в межах загальноєвропейських проектів співробітництва в галузі освіти і науки. З іншого боку, Берлін прагне забезпечити зміцнення виключно німецьких позицій в даному регіоні, використовуючи національний потенціал та інструменти науково-технічного та культурно-освітянського співробітництва. Як висновок стверджується, що Німеччина фактично отримує змогу бути залученою одразу ж на трьох управлінських рівнях-ланках: 1) впровадженні окремих технологій та стандартів в галузі освіти і науки; 2) інтеграції навчальних закладів та науково-дослідних установ; 3) формуванні уніфікованої системи освіти і науки в регіоні Центральної Азії.
The author of the study aims to get new knowledge about the current level and quality of «soft» (indirect) German influence on Central Asian countries through the channels of education and science. In this regard, the study indicates that the Federal Republic of Germany, on the one hand, pursues its policy towards the countries of Central Asia within the framework of pan- European projects in the field of education and science. On the other hand, Berlin seeks to strengthen the exclusively German position in the region, using national potential and instruments of scientific, technical, cultural and educational cooperation. As a conclusion, it is argued that Germany is actually able to be involved immediately at the three levels of management: 1) the implementation of certain technologies and standards in the field of education and science; 2) integration of the educational programs and national research institutions; 3) the formation of a unified system of education and science in the region of Central Asia.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25247
Appears in Collections:Випуск 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf315.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.