DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/248
Title: Индивидуализация как средство повышения качества высшего образования
Authors: Вожегова, Т. В.
Keywords: индивидуализация
дифференциация
ровные индивидуализации
качество образования
высшее образование
средства повышения качества образования
індивідуалізація
диференціація
рівні індивідуалізації
якість освіти
вища освіта
засоби підвищення якості освіти
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Вожегова Т. В. Индивидуализация как средство повышения качества высшего образования / Т.В. Вожегова // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.41-47.
Abstract: Статья посвящена раскрытию сущности и основных путей индивидуализации с позиции повышения качества высшего образования. Особое внимание уделено анализу подходов к определению уровней индивидуализации.
Статтю присвячено розкриттю суті та загальних шляхів індивідуалізації з позиції підвищення якості вищої освіти. Особливу увагу приділено аналізу підходів щодо виявлення рівнів індивідуалізації.
Description: Vozhegova T. V. Individualization as way of perfection of Higher education quality.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/248
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf224.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.