DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інститут неперервної освіти » Наукові праці Інституту неперервної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24368
Title: Досвід навчання викладачів професійно-художнього профілю у США
Authors: Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна
Kolisnyk-Humenyuk, Yuliyа
Keywords: досвід,
навчання
коледж
університет
курси
культура
творчість
креативність
педагогічно-художній профіль
США
an experience
training
a college
a university
a course
culture
creative
creativity
an educational and artistic profile
the USA
Issue Date: Oct-2016
Publisher: Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка.
Citation: Колісник-Гуменюк, Ю. Досвід навчання викладачів професійно-художнього профілю у США / Ю. Колісник-Гуменюк // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. – 2016. – № 10 (141). – С. 84–89.
Abstract: Сучасний стан української освітньої системи досить невтішний у зіставленні із законодавчим і матеріальним забезпеченням освіти у розвинених країнах, тому невід’ємною частиною існування освіти будь-якої держави є вивчення та творче використання зарубіжного досвіду. Якісному розвитку теорії художньої освіти сприятиме досвід естетичного виховання в найбільш розвинутих країнах. У різних країнах світу існують певні відмінності в підходах до системи і змісту мистецької підготовки в закладах різного рівня. Короткий огляд і узагальнення підходів до розроблення змісту мистецької освіти дадуть змогу виділити оригінальні риси національних систем і спільні світові тенденції.
The current state of Ukrainian educational system is disappointing in comparison with the legal and material provision of education in the developed countries, that is why, the studying and creatively implementation of the foreign experience are an integral part of existence of education of any state.The experience of the aesthetic education of the most developed countries will contribute to the qualitative development of the theory of art education. In different countries there are differences in the approach to the system and content of the art training facilities at various levels. The short overview and synthesis of approaches of development of the content of art education will make it possible to select the original features of national systems and general world trends.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24368
ISSN: 2308-4634
Appears in Collections:Наукові праці Інституту неперервної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolisnyk-Humenyuk_MiR_10_141_2016.pdfосновна стаття3.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.