DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2005 рік » № 2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2433
Title: Методологчні проблеми прагматистськи орієнтованоі освіти: евристичний потенціал спадщини Дж. Дьюї
Authors: Радіонова, І.
Keywords: прагматистсько орієнтована освіта
Дж. Дьюї
pragmatically horiented education
John Dewey
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво "Майстер-клас"
Citation: Радіонова І. Методологчні проблеми прагматистськи орієнтованоі освіти: евристичний потенціал спадщини Дж. Дьюї / І. Радіонова // Філософія освіти. - Київ: Майстер-клас, 2005, №2. - С. 127-142
Abstract: Методичне забезпечення практичного викорис тання теоретичних розробок філософії освіти один із найважливіших напрямів сучасних досліджень. У цьому зв’язку особливої уваги заслуговує евристич ний потенціал спадщини Дж. Дьюї, розгляду якого і присвячується стаття. У ній обґрунтовується, що метод Дьюї передбачає орієнтацію на навчання, котре є контекстуальним, холістичним і відпові дальним. У результаті аналізу встановлено, що Дьюї поділяє поняття інструк тивних методів і методу в цілому. Поняття інструктивних методів більш вузьке, технічне, містить у собі реконструкцію й реконструкцію освітньої діяльності. Особливу увагу в статті зосереджено на розгляді методології Дьюї як практично активної.
Methodological backing of practical usage of theorethical concepts of phi losophy of education is an important branch of contemporary research. Thus, the euristical potential of John Dewey’s heritage deserves much attention and this potential is the subject of this article. In this article it is argued that Dewey’s method rests on education that is contextual, holistical and responsible. The results of the analysis show that Dewey supports the concepts of both instructive methods and methods in general. The concept of instructive method is more narrow and technical and includes deconstruction and reconstruction of educa tional activities. In the article special attention is given to the analysis of Dewey’s methodology as practically active.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2433
Appears in Collections:№ 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radionova.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.