DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 139 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24327
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБарахтян, М. М.-
dc.date.accessioned2019-04-24T09:49:20Z-
dc.date.available2019-04-24T09:49:20Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationБарахтян, М. М. Роль риторичної освіти у формуванні комунікативної компетентності майбутнього вчителя / М. М. Барахтян // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. СXХХІХ (139). – С. 20-26.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24327-
dc.description.abstractСтаттю присвячено проблемі розвитку комунікативної компетентності майбутнього учителя як необхідної професійної складової педагогічної майстерності. На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної й спеціальної літератури, практичного досвіду висвітлено основні концептуальні підходи до формування комунікативної компетентності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. Обґрунтовано особливості організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення риторики, а також визначено необхідність дотримання при цьому певних вимог: створення відповідних психолого-педагогічних умов, розробки цілісної професійно-методичної системи навчання і запровадження у навчальному процесі виконавчого творчого звіту та поетапного системного оцінювання знань і умінь студентів. Зроблено висновок, що вивчення риторики й володіння риторичною компетентністю – одним із важливих чинників формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя.ua
dc.description.abstractThe article is devoted the question of development of communicative competence of teacher as necessary professional component pedagogical trade. On the basis of theoretical analysis of психолого-педагогической and special literature, practical experience the basic conceptual going is considered near forming of communicative jurisdiction of future teachers of unphilological specialities in the process of professional preparation. The features of organization of educational-cognitive activity of future teachers are conditioned in the process of study of rhetoric, and also necessary requirements are certain here: creation of the proper психолого-педагогических terms, developments of the integral professionally-methodical departmental teaching. A conclusion is done, that study of rhetoric and capture a rhetorical competence – one of important factors of forming of communicative competence of future teacher.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВидавництво НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectкомпетентністьua
dc.subjectкомунікативна компетентністьua
dc.subjectриторична компетентністьua
dc.subjectexpertiseua
dc.subjectcommunicative expertiseua
dc.subjectspeech and oratorical expertiseua
dc.subjectelocutionua
dc.subject.classification378.011.3-051:316.77-047.22:808.5ua
dc.titleРоль риторичної освіти у формуванні комунікативної компетентності майбутнього вчителяua
dc.title.alternativeA role of rhetorical education is in forming of communicative competence of future teacherua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 139

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barakhtyan.pdf363.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.