DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2005 рік » № 2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2431
Title: Світоглядні азимути освітньої навігації в умовах сучасного суспільного простору України
Authors: Самчук, З.
Keywords: освітня навігація
сучасний суспільний простір
educational navigation
contemporary social space
Issue Date: 2005
Publisher: Видавництво "Майстер-клас"
Citation: Самчук З. Світоглядні азимути освітньої навігації в умовах сучасного суспільного простору України / З. Самчук // Філософія освіти. - Київ: Майстер-клас, 2005, №2. - С. 95-109
Abstract: Проблемність освітньої сфери сучасної Укра їни — об’єктивний і закономірний наслідок проблем ності українського суспільства в цілому: за наявності кризових тенденцій у межах усього соціуму не варто сподіватися на відсутність подібних кризових сим птомів на рівні освіти як складової частини суспільства. Втім, освіта не приречена на пасивну співучасть у вирішенні суспільних проблем — вона може і повинна виявитися тим модернізаційним локомотивом, який забезпечить Україні оптимізаційні перетворення і надійні перспективи розвитку. Виконати цю відповідальну місію освіта зможе лише в тому випадку, якщо здобуде ґрунтовну філософську підтримку, переконливу аргументацію як щодо мети, так і засобів оптимізації.
The problems of the modern Ukrainian educational sphere are objective and natural consequence of the instability in the Ukrainian society on the whole. If society is in a crisis, there is no chance to expect the absence of the similar crisis symptoms at the educational level, which is a constituent part of society. However, education is not doomed to be passive in public matters’ solu tion — it may and should become a locomotive for modernisation providing optimisation changes and reliable prospects for the development of Ukraine. Education system could realise this noble mission only with the substantial philosophical support, persuasive argumentation as for the purpose and means of optimization.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2431
Appears in Collections:№ 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samchuk.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.