DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 135 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24309
Title: Process of educating logopedists (Speech-Language Pathologists) at the university level in Poland
Authors: Szafrańska, Karina
Keywords: Humanism
responsibility
attitude shaping
Language-Speech Pathologist
Logopedist
language
speech
communication
socialization
гуманізм
відповідальність
формування ставлення
мовленнєві патології
логопед
мовлення
спілкування
соціалізація
Humanizm
odpowiedzialność
kształtowanie
patologia językowa
logopeda
język
mowa
komunikacja
socjalizacja
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Szafrańska, Karina. Process of educating logopedists (Speech-Language Pathologists) at the university level in Poland / Karina Szafrańska // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХV (135). – С. 268-274.
Abstract: The article concerns the need of humanization of the process of educating professional logopedists (Language-Speech Pathologists) at an academic level – the development of their professional skills and knowledge, but also their responsibility, respect for the needs and rights of others, sensitivity, reflexiveness, and the will and readiness to help other people, in such a specific, interdisciplinary field as logopedics.
В статті йдеться про необхідність гуманізації процесу професійної підготов майбутніх логопедів: розвиток їхніх професійних знань та умінь, а також формування професійно значущих якостей – відповідальності, поваги до потреб та прав клієнтів, чутливості, рефлексивності та волі і готовності допомагати іншим людям у такій специфічній, міждисциплінарній сфері як логопедія.
Artykuł odnosi się do potrzeby uczłowieczyć proces kształcenia przyszłych logopedów: rozwój ich wiedzy i umiejętności zawodowych, a także tworzenie profesjonalnie ważnych cech – odpowiedzialność, szacunek dla potrzeb i praw klientów, wrażliwość, wolę i gotowość do pomocy innym w takim specyficznym, interdyscyplinarnym obszarze – terapii mowy.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24309
Appears in Collections:Випуск 135

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SZAFRA_SKA KARINA.pdf112.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.