DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 135 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24239
Title: Євроінтеграційні процеси та концепція підготовки вчителя англійської мови нового покоління
Authors: Комар, О. С.
Keywords: інтернаціоналізація
інтеграція
євроінтеграція
вчитель англійської мови
вчитель нового покоління
internationalization
integration
European integration
English language teacher
teacher of tomorrow
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Комар, О. С. Євроінтеграційні процеси та концепція підготовки вчителя англійської мови нового покоління / О. С. Комар // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХV (135). – С. 161-170.
Abstract: Статтю присвячено проблемі концептуального підходу до підготовки вчителя англійської мови в країнах Європейського Союзу. Проаналізовано актуальні риси процесів інтеграції та інтернаціоналізації, здійснено ретроспективу євроінтеграції та означено особливості концепції підготовки вчителя англійської мови нового покоління. Аналіз концепції ґрунтується на вивченні організації та методики підготовки вчителів англійської мовив країнах Європейського союзу, особливу увагу приділено пропозиціям щодо удосконалення означеного процесу з огляду на інтеграційні процеси та перспективи практичної реалізації на загальноєвропейському, національному та регіональному рівнях. Процеси інтернаціоналізації у різних сферах суспільного життя та євроінтеграції як всередині ЄС, так і зовні, посилюють значення загальної мовної компетентності та володіння іноземними мовами, передусім англійською. Саме тому підготовка вчителя англійської мови відіграє стратегічну роль у налаштуванні європейської освітньої системи на відповідну реакцію, допомагаючи озброїти студентів необхідними знаннями, вміннями та навичками, надати їм можливості для соціальної інклюзії та професійної самореалізації..
The article revealsconceptual approach to the problem of the English language teacher training in the European Union. Actual features of the processes of internationalization and integration are analysed, retrospective of integration is given and peculiarities of the concept of training of the English language teacher of tomorrow are defined. Analysis of the concept is based on the study of organization and methodology of the English language teacher training in the European Union with the particular attention paid to suggestions on improvement of the training process in relation with integration processes and prospects of concept’s realization at the European, national and regional levels. The processes of internationalization in the different spheres of public life and eurointegration both into European Union, and outwardly, strengthen the value of general language competence and possessing foreign languages, foremost English. For this reason preparation of teacher of English plays a strategic role in tuning of the European educational system on a corresponding reaction, helping to arm with students necessary knowledge, abilities and skills, to enable to professional selfrealization.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24239
Appears in Collections:Випуск 135

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOMAR O. S.pdf221.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.