DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 55 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23447
Title: Сутність та структура готовності майбутніх психологів до професійного самовдосконалення
Authors: Затворнюк, О. М.
Keywords: професійна підготовка
мотиваційно-ціннісний компонент
когнітивно-пізнавальний компонент
процесуально- діяльнісний компонент
особистісно-рефлексивний компонент
motivational and valuable component
cognitive component
procedure-activity component
personal and reflective component
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Затворнюк, О. М. Сутність та структура готовності майбутніх психологів до професійного самовдосконалення / О. М. Затворнюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 55. – С. 86-91.
Abstract: У статті розкривається поняття готовності майбутніх психологів до професійно самовдосконалення як інтегроване системою властивостей особистісне утворення. Виділено і розкрито мотиваційно-ціннісний, когнітивно-пізнавальний, процесуально-діяльнісний та особистісно-рефлексивний компоненти готовності, які забезпечують вмотивованість, цілеспрямованість, осмисленість, цілісність, ефективність і результативність майбутніх психологів у професійній діяльності.
Abstract. The article has explored the concept of future psychologists’ readiness for professional self-development as an integrated of system quality attributes of personal formation. The author has allocated and described the motivational and valuable, cognitive, procedure-activity and personal and reflective components of readiness, which provide motivation, purposefulness, meaningfulness, integrity, efficiency and effectiveness of future psychologists to professional activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23447
Appears in Collections:Випуск 55

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zatvornyuk O. N., Matvienko E. V..pdf232.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.