DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Навчальні видання Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23367
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТарасун, Валентина Володимирівна-
dc.date.accessioned2019-02-27T08:15:54Z-
dc.date.available2019-02-27T08:15:54Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationТарасун, В. В. Аутологія: теорія і практика : підручник / В. В. Тарасун – Київ : «Вадекс», 2018. – 590 с.ua
dc.identifier.isbn978-966-9725-41-7-
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23367-
dc.description.abstractУ підручнику висвітлено досягнення науки, перспективи практики і проблеми аутології – розділу корекційної педагогіки і спеціальної психології, присвяченого вирішенню питань розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом. Розкрито сучасні медико-психолого-педагогічні і нейропсихологічні підходи до вивчення розладів аутичного спектру (РАС). Представлено загальноприйняті, традиційні, а також авторські методики діагностики особливостей розвитку дитини з аутизмом. Висвітлено систему інтенсифікації корекції розвитку дітей з РАС: різновиди підходів; дорожню карту аутологічної допомоги; методики корекції соціально-емоційного і комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини з РАС. Розкрито зміст, значення і методичну реалізацію сучасного нейропсихологічного напряму аутологічної допомоги дітям з РАС. Підручник адресується студентам, науковцям, а також корекційним педагогам, логопедам, спеціальним і клінічним психологам, які здійснюють навчання і соціалізацію дітей з РАС в умовах спеціальної та інклюзивної освіти. Водночас є кориснимупідготовці вчителя початкових класів загальноосвітньої школи до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. Підручник може допомогти батькам дітей з особливостями в розвитку конструктивно діяти з фахівцями у вирішенні спільних завдань розвитку і соціалізації дитини.ua
dc.description.abstractThe textbook highlights the achievements of science, the prospects of practice and the problems of autology - the section of correctional pedagogy and special psychology, devoted to solving the issues of development, teaching and socialization of children with autism. The modern medical-psychological-pedagogical and neuropsychological approaches to the study of autism spectrum disorders (PACs) are revealed. The conventional, traditional, as well as author's methods of diagnosing the peculiarities of development of a child with autism are presented. The system of intensification of correction of children development with PAC is highlighted: variants of approaches; road map of auto help; Methods of correction of social-emotional and communicative-speech development of the child from the PAC. The content, significance and methodical realization of modern neuropsychological direction of autologous help to children from PAC is revealed.ua
dc.language.isoukua
dc.publisher«Вадекс»ua
dc.subjectаутологіяua
dc.subjectдіти з аутизмомua
dc.subjectдіагностикаua
dc.subjectінтенсифікація корекції розвиткуua
dc.subjectнейропсихологічні напрями допомогиua
dc.subjectautologyua
dc.subjectchildren with autismua
dc.subjectdiagnosticsua
dc.subjectintensification of correction of developmentua
dc.subjectneuropsychological directions of assistanceua
dc.subject.classification159.922.76:616.896](075.8)ua
dc.titleАутологія: теорія і практикаua
dc.typeBookua
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarasun_autology.pdf10.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.