DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 22 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23275
Title: Проблема породження мовленнєвого висловлювання у дітей з аутистичними порушеннями
Authors: Базима, Н. В.
Keywords: мова
мовлення
мовленнєвий розвиток
мовленнєва діяльність
мотив
внутрішнє програмування
реалізація мовленнєвого висловлювання
діти
дослідження
аутизм
язык
речь
речевое развитие
речевая деятельность
мотив
внутреннее программирование
реализация речевого высказывания
дети
исследования
language
speech
speech development
speech activity
motive
internal programming
the implementation of verbal expression
children
exploring
autism
Issue Date: 2012
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Базима, Н. В. Проблема породження мовленнєвого висловлювання у дітей з аутистичними порушеннями / Н. В. Базима // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 22. – С. 5-10.
Abstract: У статті досліджується процес породження мовленнєвого висловлювання. Висвітлено генезис розвитку мовленнєвої функції у дітей з аутистичними порушеннями.
В статье исследуется процесс порождения речевого высказывания. Освещено генезис развития речевой функции у детей с аутистическими нарушениями.
The article explores the process of generation of verbal expression. Particularities of speech development of children with an autism are presented in the article.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23275
Appears in Collections:Випуск 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bazyma.pdf413.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.