DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 21 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23258
Title: Особливості поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації
Authors: Сєромаха, Н. Є.
Keywords: розумово відстала дитина
поведінка
ситуація фрустрації
мотив
мета
умственно отсталый ребенок
поведение
ситуация фрустрации
мотив
цель
mentally backward child
conduct
situation of frustracii
reason
purpose
Issue Date: 2012
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сєромаха, Н. Є. Особливості поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації / Н. Є. Сєромаха // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 21. – С. 424-428.
Abstract: В статті представлені загальні результати емпіричного дослідження мотиваційно-вольового та власне поведінкового компонентів поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації.
В статье представлены общие результаты эмпирического исследования мотивационно-волевого и непосредственно поведенческого компонентов поведения умственно отсталых детей младшего школьного возраста в ситуациях фрустрации.
In the article the presented results of empiric research of motivational and povedinkovogo components of conduct mentally backward children of midchildhood in the situations of frustracii.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23258
Appears in Collections:Випуск 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sieromakha.pdf318.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.