DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 33 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22930
Title: Суперечності екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства
Authors: Попова, І. В.
Keywords: ринкова економіка
екологічна політика
екобезпечний розвиток
market economy
environmental policy
ecosafety development
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Попова, І. В. Суперечності екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства / І. В. Попова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 33 (46). - C. 222-228.
Abstract: У сучасних непростих умовах економічного, соціального й політичного розвитку Україна опинилася також і перед необхідністю запровадження еколого-економічної моделі ринкових реформ. З огляду на це на особливу увагу заслуговує розгляд еколого-економічних факторів і тенденцій в сучасній системі природокористування, а також спрямовані на раціональне використання природних ресурсів превентивні дії державних органів. Водночас доводиться констатувати, що перехід до ринкової економіки поки що не призвів до змін свідомості українців щодо вирішення екологічних питань. Їх розв’язання вважається прерогативою держави. Проте й громадянське суспільство має докласти зусиль для продукування і реалізації системи законів, прав та відповідальності, розробити комплекс механізмів, імплементованих в еколого-економічну модель розвитку держави й жорстко контролювати виконання затверджених вимог.
In today’s difficult conditions of economic, social and political development Ukraine is also the need introduction of ecological and economic model of market reforms. The special attention deserves consideration ecological and economic factors and trends in the modern system of nature and focused on natural resource management preventive actions of state bodies. The civil society should make efforts to produce and implement a system of laws, rights and responsibilities, to develop a set of mechanisms implemented in the ecological and economic model of the state and strictly monitor the implementation of approved claims.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22930
Appears in Collections:Випуск 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_7_2015_33_34.pdf225.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.