DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 33 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22910
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБереза, В. О.-
dc.date.accessioned2019-01-25T14:20:34Z-
dc.date.available2019-01-25T14:20:34Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationБереза, В. О. Особистість : проблема об'єктивації духовних якостей у контексті соціалізації / В. О. Береза // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 33 (46). - C. 157-163.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22910-
dc.description.abstractОсобистість одночасно є і суб’єктом, і об’єктом політичної соціалізації як процесу становлення її політичної культури. Розгортання останньої відбувається через осмислення політичних інтересів та потреб, особливостей політичного зростання й активності людини. Її політична діяльність значною мірою залежить від суб’єктивних духовних якостей і їх спрямованості на об’єктивацію у політичних процесах. Саме на реалізацію духовних якостей особистості й спрямований процес її соціалізації. Хоча як соціальний феномен соціалізація одночасно є засвоєнням і активним відтворенням індивідом системи соціальних зв’язків на підставі власної діяльності. Отже, розв’язання завдання об’єктивації духовних якостей особистості в процесі соціалізації є однією з актуальних проблем розвитку сучасного суспільства.ua
dc.description.abstractPersonality is both subject and object of political socialization as a process of formation of political culture. Deployment of personality is through understanding the political interests and needs, and growth characteristics of political activity. Its political activity largely depends on subjective spiritual qualities and their focus on the objectification of the political process. It is the realization of spiritual personality traits and directed the process of socialization. The solution of problem of objectification of spiritual qualities of personality in the process of socialization is one of the urgent problems of modern society.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectособистістьua
dc.subjectдуховні якостіua
dc.subjectсоціалізаціяua
dc.subjectполітична соціалізаціяua
dc.subjectpersonalityua
dc.subjectspiritual qualitiesua
dc.subjectsocializationua
dc.subjectpolitical socializationua
dc.subject.classification130.122ua
dc.titleОсобистість: проблема об'єктивації духовних якостей у контексті соціалізаціїua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_7_2015_33_25.pdf245.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.