DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 08. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) » Випуск 2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2269
Title: Назви Богородиці в барокових проповідях
Authors: Зелінська, О. Ю.
Keywords: бароко
писемні пам’ятки ХVІІ ст.
проповідь
baroque
written monuments of 17th century
sermon
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Зелінська О. Ю. Назви Богородиці в барокових проповідях / О. Ю. Зелінська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : Збірник наукових праць / Відп. ред. Л. І. Мацько. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. ‒ Вип. 2 : До 175 ‒ річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. – С. 234-240
Abstract: У статті розглянуто назви на позначення Богородиці у прозових творах української писемності періоду бароко. Дослідження показало, що в писемних пам’ятках ХVІІ ст., які не є канонічними текстами, крім усталених, широко засвідчено образні, індивідуально-авторські найменування. Вони виконували не тільки номінативну функцію, а також уживалися зі стилістичною метою.
The article deals with the appellations for denoting the Virgin in baroque Ukrainian writing prose works. The research has shown that in 17th century written monuments, which are not canon texts, figurative individual-author appellations are found. They performed not only nominative function but also were used with stylistic aim.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2269
Appears in Collections:Випуск 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_Zelynska.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.