DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22604
Title: Детериторіалізація та ретериторіалізація: підходи до визначення ролі території в умовах глобалізації
Authors: Хома, Н. М.
Keywords: глобалізація
детериторіалізація
ретериторіалізація
globalization
deterritorialization
reterritorialization
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Хома, Н. М. Детериторіалізація та ретериторіалізація : підходи до визначення ролі території в умовах глобалізації / Н. М. Хома // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 17. - C. 28-32.
Abstract: Вивчаються процеси детериторіалізації та ретериторіалізації. Вони розглядаються у контексті глобалізаційних змін. Наголошується на змінюваності соціально-просторової організації під впливом сучасних змін, особливо інформаційно-комунікаційних.
We study the processes of deterritorialization and reterritorialization. They are considered in the context of global changes. There variability of socio-spatial organization influenced by the modern changes, especially information and communications.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22604
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_022_2015_17_7.pdf277.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.