DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 54 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22565
Title: Інноваційні засоби навчання в трудовій підготовці
Authors: Цибулько, Г. Я.
Курчій, О. В.
Тютюнник, А. О.
Keywords: трудова підготовка
навчання
інноваційна діяльність
інноваційні засоби
labor training
education
innovation activity
innovation methods
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Цибулько, Г. Я. Інноваційні засоби навчання в трудовій підготовці / Г. Я. Цибулько, О. В. Курчій, А. О. Тютюнник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 54. – С. 213-218.
Abstract: У статті обґрунтовано актуальність вибору форм навчання, які використовуються для досягнення необхідних знань, умінь та навичок у сучасній педагогічній теорії та практиці. Висвітлено питання впровадження новітніх інноваційних засобів навчання в трудовій підготовці учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Значна увага приділяється сучасним методам творчої діяльності. Визначено, що сучасне життя вимагає від учнів загальноосвітніх шкіл інтелектуального і морального розвитку, формування критичного і творчого мислення, відповідальності, ініціативності, комунікативності, вміння працювати з інформацією та самостійності мислення. Докладно розглянуті та охарактеризовані методи: мозкового штурму, фантазування, зразків, фокальних об’єктів й створення образу ідеального об’єкту. Розкриваються загальноосвітні завдання на кожному етапі освітньої підготовки учнів з урахуванням вікових особливостей розвитку дитини, змісту та доступності навчального матеріалу, його зв’язків з іншими освітніми галузями.
In the article is substantiated a timeliness of the forms study selection, which are used for achieving the necessary know-how and experience in the modern pedagogical theory and practice. The questions of the implementation of the new innovation education methods in labor training of the pupils are analyzed. The most attention is devoted to modern creative activity methods. It is determined, the modern life need the intelligence and moral development from pupils it is necessary to form critical and creation thinking, initiativity, relationship and skills to work with information. In the article are considered and described next methods: brainstorming, castle-building, images, focal objects and image-building of the ideality object. In the article are considered different issues for each stage of the pupil’s education and their ages, content and availability of the educational material.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22565
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cibul'ko I. Ya., Kurchiy O. V., Tyutyunnyk A. O..pdf233.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.