DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22549
Title: Політичний краудсорсинг: технологія використання потенціалу громадськості
Authors: Голка, В. Є.
Keywords: політичний краудсорсинг
громадськість
інформаційно-комунікаційні технології
political crowdsourcing
the public
information and communication technologies
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Голка, В. Є. Політичний краудсорсинг : технологія використання потенціалу громадськості / В. Є. Голка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 18. – С. 68-74.
Abstract: Аналізується політичний краудсорсинг як технологія соціально-політичного діалогу. Вивчаються причини, які актуалізують використання «колективного розуму» у політиці. Досліджується зарубіжний досвід застосування краудсорсингу. Визначаються чинники, від яких залежить успішність краудсорсингових проектів у політиці.
Analyzes political crowdsourcing as a technology of social and political dialogue. We study the reasons that actualize the use of «collective intelligence» in politics. We study the international experience of the application of crowdsourcing. The factors that determine the success of projects of crowdsourcing in politics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22549
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_022_2015_18_15.pdf320.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.