DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22504
Title: Політико-культурний підхід в політологічному дослідженні
Authors: Ходаківський, М. Д.
Keywords: методологія науки
наукове пізнання
методологічний підхід
політико-культурний підхід
methodology of science
scientific cognition
methodological approach
political and cultural approach
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ходаківський, М. Д. Політико-культурний підхід в політологічному дослідженні / М. Д. Ходаківський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 18. – С. 9-14.
Abstract: У статті розглядається підхід як методологічний інструмент наукового пізнання, розкривається можливість його застосування на різних методологічних рівнях наукового дослідження. Значні науково-методологічні можливості надає використання в політологічному дослідженні політико-культурного підходу. Зв'язок культури та політики знайшов свій вираз у таких поняттях політичної науки як «політична культура», «культурполітика», «політична акультурація» тощо. На загальнонауковому методологічному рівні політико-культурний підхід це засіб подолання формально-юридичного розуміння політики, традиційного бачення в термінах політичної системи та державно-правових інститутів.
The article deals with the approach as a methodological tool of scientific cognition, it opens the possibility of its use at different levels of methodological research. Significant scientific and methodological possibilities gives the use of political studies in political and cultural approach. The ties of culture and politics were reflected in such political science concepts as «political culture» , «culturepolitiks», «political acculturation», etc. In general scientific methodological level political and cultural approach is the way of overcoming formal legal understanding of politics, the traditional vision in terms of the political system and state legal institutions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22504
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_022_2015_18_4.pdf313.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.